Utsmyckningar i urval


Kemiskt övningslabb, Frescati, Stockholm
Norra Hamnen, Helsingborg